Detta är en fysiskt sett mycket liten kraftgivare, men trots sin ringa storlek uppfyller den ändå samma höga krav på mätnoggrannhet som andra modeller från Interface.

Specifikation:

• Capacity 5, 25, 50 lbf (20, 100, 200N)
• Can be used in tension & compression
• Micro sized: 17,5 mm * 19,1 mm * 7,0 mm
• Excellent temperature compensation
(0.005%/°F Temp Effect on Output)
• Overload protected