Routers/Gateways:I dagens allt mer uppkopplade värld behöver man ibland kunna komma åt diverse IT/Nätverks-utrustning ute på ”fältet” och då är oftast den bästa och minst kostsamma lösningen att koppla upp sig via en trådlös s k Router. Profcon kan nu erbjuda routers ifrån två tillverkare, dels kanadensiska Perle som har flera avancerade 4G/5G LTE router-modeller för krävande applikationer (https://www.perle.com/products/routers-gateways/ ) samt Litauen-baserade Teltonikas serie små och kostnadseffektiva routers (https://teltonika-networks.com/ ).

Här är ett par exempel på modeller som finns:

Perle IRG7000 5G Router

Teltonika RUT241 Router