I/O-kort/enheter

I/O är ett begrepp som betyder ”Input/Output”, kommunikation mellan en dator/informationssystem och en människa eller ett annat informationssystem. Det innefattar både analog och digital signalöverföring/kommunikation.

Här är några av de I/O-produkter vi kan erbjuda:

I/O-kort: WDT-01

Specifikation: Intelligent WatchDog Timer Card S/W programmable from 0.01 second to 167772.15 seconds. Temperature Monitor: 0°C-75°C, precision:+-1°C Onboard 2 digital LED display Computer Power Monitor: PC Power +5V, Ext. Power +12V

I/O-enhet – Perle IOLAN I/O Device Server

Beskrivning: Perle IOLAN Device Server finns i en I/O-variant som möjliggör distansövervakning och datainsamling av utrustning med digitala I/O, analoga I/O, reläer och temperatursensorer via IP-nätverket. Enheten kan övervaka olika sorts larm (temp/fukt/ljus, inpassering, relä-kontakt och fellarm) och sedan skicka ut önskade styrsignaler till ett överordnat system för att reagera på dessa larm. Läs mer på:  http://www.perle.com/products/ethernet-io-device-server.shtml)

I/O-kort: PCI-1002HU

Specifikation: Universal PCI, 32-ch, 12-bit 40 kS/s High Gain Multi-function DAQ Board (1 k word FIFO)