RT12E Rotary Transformer Torque Transducer

  • Kapacitet 25 – 4.000.000 lb-in
  • Tål 2 ggr överlast
  • Upp till 0.07% noggrannhet