PC/104-kort

PC/104 är en generell modulär standard som möjliggör att man kan stapla kort med olika funktioner (CPU, Audio/Video, I/O, GSM etc) ovanpå varandra och därmed bygga kundanpassade lösningar på en liten fysisk yta. Dessa kort kombineras sedan med ett lämpligt CPU-kort.

PC/104-kort från några av våra leverantörer: