Lågkostnads, ruggad handterminal:

• Meny – programmerbara Funktionsknappar

• Upp till 9,600 bps