Handterminaler

TechTerm

Lågkostnads, ruggad handterminal: • Meny – programmerbara Funktionsknappar • Upp till 9,600 bps

ProTerm

Kompetent handterminal: ANSI 3.64 (VT-100) Kompatibel Knappar Programmerbara som tecken eller strings Advanced Control Mode (ACM) Programmerbara Displaytecken

ProMotion

Avancerad handterminal: Tre (3) positions Liveman Switch • Stor Display – 8 rader x 24 tecken eller 16 rader x 32 tecken • Knappar Programmerbara som tecken eller strings • Programmerbara Displaytecken