Beskrivning:

Perle IOLAN Device Server finns i en I/O-variant som möjliggör distansövervakning och datainsamling av utrustning med digitala I/O, analoga I/O, reläer och temperatursensorer via IP-nätverket. Enheten kan övervaka olika sorts larm (temp/fukt/ljus, inpassering, relä-kontakt och fellarm) och sedan skicka ut önskade styrsignaler till ett överordnat system för att reagera på dessa larm.

Läs mer på:  http://www.perle.com/products/ethernet-io-device-server.shtml)