Produkt: Exceed Programvara från OpenText

 

Chalmers Tekniska Högskola har under många år använt den marknadsledande X-serveprogramvaran Exceed (från OpenText) inom delar av sin organisation. Programmet installeras på en lokal Windows-PC för att via dess skärm arbeta mot centrala X-baserade applikationer där stor bearbetningskraft krävs för avancerad grafikhantering, inom olika forsknings- och utvecklingsområden. Profcon AB/OpenText och Chalmers Tekniska Högskola har tecknat ett specialavtal vilket ger hela organisationen rätt att efter aktuellt behov installera och använda produkterna Exceed och Exceed 3D där det behövs, även på till organisationen anslutna studenters och forskares personliga datorer.