Thinspace Programvara

skySpace-logo

skyDesk från Thinspace är en del av deras skySpace-svit och ett mycket prisvärt alternativ till Citrix och ett komplement till Microsofts egen Terminal Services-lösning i Windows Server. Med skyDesk kan man på ett enkelt, intelligent och kostnadseffektivt sätt administrera användare, applikationer och servrar i en organisation, allt i en välkänd Windowsmiljö.

Licensmodellen är för Samtidiga Användare, och i grundpriset ingår 1 års underhåll med kostnadsfria uppgraderingar. Skräddarsydda supportavtal kan tecknas separat.

Kunder med giltiga underhållsavtal kan ladda hem den nya versioner utan kostnad. Man måste då hämta hem nya licensnycklar vilket man gör genom att skicka ett mail till info@profcon.se med information om den existerande installationen samt företagsuppgifter.

OBS! Om ett underhållsvatal tillåts förfalla och det därefter går mer än 90 dagar anser Thinspace att en licensavgift motsvarande ett nyinköp måste erläggas innan ett nytt avtal kan tecknas. Uppgraderingar tillhandahålls endast till kunder med giltiga underhållsavtal.

Thinspace skyDesk ASP-modell

Med det stora intresset för outsourcing/Cloud Solutions och så kallade Application Service Provider-lösningar (ASP) i åtanke har Thinspace tagit fram en licensmodell för denna marknad. För att kvalificera sig för skyDesk ASP krävs endast 5 eller flera användare. Licenser debiteras per månad och i priset ingår även fria uppgraderingar. En installation kan när som helst skalas upp eller ner användarmässigt allt efter behov vilket ger stor flexibilitet och ett bra resursutnyttjande.

ASP-modellen förutsätter minst 5 användare per serverinstallation. En licensnyckel levereras elektroniskt tillsammans med ett ”Software License Agreement”-dokument. ASP-licenser är alltid för samtidiga användare. Vid beställning, vänligen ange komplett Företagsnamn, Faktura- och Leveransadress, momsregistreringsnummer och övriga kontaktuppgifter som referensperson, telefon, mailadress. Det går också bra att kostnadsfritt konvertera vanliga skyDesk standardlicenser till ASP-licenser, dessa måste då vara av senaste version eller ha ett giltigt underhållsavtal.

OBS! Vid konvertering skall en kopia av den gamla Base Key-nyckeln bifogas med beställningen, utifrån denna nyckel skapas en ny ASP-nyckel. Har ett existerande underhållsavtal förfallit kan förnyelse av detta endast beställas inom 90 dagar, man betalar då retroaktivt för de dagar avtalet varit ogiltigt. Går det längre tid än 90 dagar anses produkten förbrukad och ett nyinköp krävs.

Användarrapportering: Senast den sista vardagen i innevarande kalendermånad skall en skriftlig rapport vara Profcon tillhanda. I rapporten anges hur många licenser som använts under månaden, dock aldrig färre än 5 användare. Denna siffra ligger sedan till grund för debiteringen. En uppsägning av ASP-avtalet ska vara skriftlig med en månads uppsägningstid.

Debitering: Sker i nästföljande månad och baseras på kundens skriftliga rapport

Licenskontroll: Thinspace äger rätt att när som helst begära en s k ”audit” för att jämföra de siffror som rapporterats in av kunden mot faktiska antalet licenser i drift

Läs mer om skyDesk och hela skySpace-produktsviten på leverantörens hemsida: http://www.thinspace.com