Pressrelease:

Profcon AB med kontor i Göteborg, Stockholm och Vansbro har förvärvat On Control AB i Dalsjöfors.

On Controls huvudsakliga verksamhet består av utveckling och produktion av styr- och övervakningsenheter för brand/brandgasspjäll. Företaget har erfarenhet av brandsäkerhet i ventilationssystem sedan slutet av 80-talet.

”On Controls produkter kompletterar våra SIOX-produkter inom brandspjällsstyrning väldigt bra och täcker i viss mån en del av branschen som vi inte varit inblandade i” säger Micael Andersson, VD för Profcon AB.

On Control AB blir ett helägt dotterbolag till Profcon AB som i sin tur ingår i OJ-Gruppen med säte i Vansbro, Dalarna.

För mer information kontakta Micael Andersson, micael.andersson@profcon.se / tel. 031 – 83 40 70.