Vi presenterar härmed en ny PC för DIN-montage, den är liten, fläktlös och kraftfull med många olika COM-portar, CAN bus-interface och andra expansionsmöjligheter. Läs mer om produkten här.