Bäste Kund/Leverantör

Omisys AB (Omicron Systems Scandinavia AB) blev i December 2012 uppköpta av Profcon Electronics AB och har sedan dess fungerat som ett helägt dotterbolag under eget namn. Tanken har dock hela tiden varit att på sikt låta Omisys AB helt uppgå i Profcon och därmed upphöra som ett eget bolag med eget organisationsnummer.

Vi avser nu därför att från och med den 1 Juni flytta över hela Omisys administrativa och bokföringsmässiga hanteringen till Profcon, vilket i praktiken innebär att vi från detta datum kommer att registrera och processa all inkommande kundorder, utgående beställningar, leverantörsbetalningar och kundfakturor i Profcons ekonomisystem MONITOR, under namnet Profcon Electronics AB. Vi ber Er därför ersätta Omisys kontaktuppgifter med följande uppgifter:

Företagsnamn: Profcon Electronics AB
Organisationsnummer: 556578-7024
Postadress: Hjärpholn 18, 780 53 N≈S
Besöksadress: Pepparvägen 27, 2 tr, 123 56 FARSTA
Tel växel: 0281-30600
Epost: info@profcon.se
Webb: http://www.profcon.se
Bankgiro: 5524-1442
OBS! Tills vidare kommer dock våra gamla epostadresser fortfarande fungera och även vår hemsida http://www.omisys.se kommer att ligga kvar parallellt tills alla uppgifter lyfts över till http://www.profcon.se
Omisys merges into Profcon Dear Customer/Supplier,