PC/104-kort

PC/104 är en generell modulär standard som möjliggör att man kan stapla kort med olika funktioner (CPU, Audio/Video, I/O, GSM etc) ovanpå varandra och därmed bygga kundanpassade lösningar på en liten fysisk yta. Dessa kort kombineras sedan med ett lämpligt CPU-kort.

PC/104-kort från några av våra leverantörer:

PC/104-kort: PM-3801

Specifikation: PM-3801 GSM/GPRS modul PC/104 Standard

PC/104-kort: PM-3001 CAN & DIO

Specifikation: PC/104 standard 2 isolerade CAN 8 isolerade digitala ingångar 8 isolerade digitala utgångar

PC/104-kort: PM-2008 8 portars RS-232/422/485

Specifikation: PC/104+ standard mPCI954+16C954 UART Controller 8 isolerade RS-232/422/485-portar Stöder delad IRQ

PC/104-kort: ICOP-0101 48-bitars digital I/O-modul

Specifikation: PC/104 standard 48-bitars digital I/O 50-pins kontakt för I/O-port