Den 1:a Oktober gick Profcon Electronics AB och dotterbolaget Telefrang AB samman till ett bolag under det gemensamma namnet Profcon AB. VD för det nya bolaget blir Micael Andersson då hans företrädare Lars Lidmarck väljer att trappa ner, dock blir Lars kvar inom verksamheten som projektledare/konsult. Huvudkontoret kommer ligga kvar uppe i Dalarna, och i övrigt påverkas inte verksamheten nämnvärt.

Vi passar också på att byta logotype till en mer renodlad grafisk profil (se bild) och kommer inom kort även flytta vårt huvudkontor till nya lokaler i Vansbro, en flytt som beräknas vara klar innan årets slut.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med både våra kunder och leverantörer och tror att vår nya, starkare organisation kan erbjuda en bredare portfölj och ännu bättre kundservice.