Profcons dotterbolag Telefrang AB/SIOX Solutions är idag omnämnda i Evertiqs webbnyhetstidning, där man skriver om Glasgows nybyggda sjukhus som har installerat 3200 I/O-moduler från Telefrang för styrning av samtliga brandgasspjäll. Läs mer om projektet här: http://evertiq.se/news/30501